Centrum Kompetencyjne Proximus realizuje kurs obsługi wózków jezdniowych na podstawie programu szkolenia “obsługa wózków jezdniowych” nr rej. akademii UDT 15/7/2015/W-J  otrzymanego  i uzgodnionego w Urzędzie Dozoru Technicznego  w Gliwicach.

 

 

udt