Niestety, ważność starych uprawnień, które wielu z nas posiadało od lat, ostatecznie wygasła.

Obecnie przyjęcie do pracy jest uwarunkowane faktem posiadania dokumentu  UDT.

Mimo iż uprawnienia wydawane przez UDT są konieczne w Polsce, nie są wiążące w krajach Unii Europejskiej, gdzie obowiązują przepisy lokalne.

Jeśli wybierasz się a granicę – w większości przypadków wystarczy, że przyjdziesz do nas na kurs po którym otrzymasz zaświadczenie ( możliwe w 3 językach).  Nie musisz zdawać egzaminu UDT.

Nasze szkolenia stanowią profesjonalne przygotowanie kandydatów do państwowego egzaminu przed komisją UDT.

W tym kursie, stawiamy szczególny nacisk na część teoretyczną i weryfikujemy umiejętności praktyczne pod kątem korekt poprawności wykonywania odpowiednich czynności lub wprowadzenia nowej niezbędnej wiedzy praktycznej.

Przygotowanie do egzaminu UDT

UDT posiada specjalistyczną jednostkę UDT- CERT, która zajmuję się m.in. certyfikacją osób ubiegających się o zaświadczenia kwalifikacyjne.

W Urzędzie Dozoru Technicznego można też ubiegać się o certyfikację. Wymaga to innego  dodatkowej opłaty i wniosku.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu UDT-CERT dołącza do uprawnień certyfikat w języku polskim i angielskim. Dokument ważny jest przez 5 lat i może ułatwić otrzymanie pracy  na terenie Unii Europejskiej.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 849)
– zmienione rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.