O ile decyzję o odbyciu szkolenia na wózki widłowe podejmujemy sami, to do odbycia egzaminu UDT jesteśmy zwykle obligowani przez pracodawcę.

Często przyjęcie do pracy jest uwarunkowane faktem posiadania dokumentu potwierdzającego wiedzę kursanta przez UDT.

Inną kwestią jest uznawanie uprawnień przez pracodawców zagranicznych.  Mimo iż uprawnienia wydawane przez nas są wiążące w krajach Unii Europejskiej, niektórzy pracodawcy wymagają potwierdzenia kwalifikacji przez instytucję państwową, jako bardziej dla nich wiarygodną.

Zauważalne na rynku pracy jest znaczne zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę, więc od jakiegoś czasu zaczęliśmy realizować kursy przygotowujące do egzaminu UDT.

Nasze szkolenia stanowią profesjonalne przygotowanie kandydatów do państwowego egzaminu przed komisją UDT.

Szkolenia dostępne są na dwóch poziomach zaawansowania:

DLA POCZĄTKUJĄCYCH: rozbudowany kurs dla osób, które posiadają zaświadczenie ukończenia kursu ale nigdy nie pracowały przy danym urządzeniu.

W ramach tego kursu odbywają się zajęcia teoretyczne które przygotowują do zdania części teoretycznej jak też i część praktyczna która ma na celu weryfikację posiadanych umiejętności z zakresu wykonywania prac na wózku oraz korektę czy wprowadzenie nowych, niezbędnych do zdania egzaminu UDT umiejętności.
DLA ZAAWANSOWANYCH: kurs stanowiący przygotowanie do egzaminu dla osób doświadczonych, które pracowały bądź pracują.

W tym kursie, stawiamy szczególny nacisk na część teoretyczną i weryfikujemy umiejętności praktyczne pod kątem korekt poprawności wykonywania odpowiednich czynności lub wprowadzenia nowej niezbędnej wiedzy praktycznej.

 

 

Przygotowanie do egzaminu UDT

 

UDT posiada specjalistyczną jednostkę UDT- CERT, która zajmuję się m.in. certyfikacją osób ubiegających się o zaświadczenia kwalifikacyjne.

W Urzędzie Dozoru Technicznego można też ubiegać się o certyfikację. Wymaga to innego  dodatkowej opłaty i wniosku.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu UDT-CERT dołącza do uprawnień certyfikat w języku polskim i angielskim. Dokument ważny jest przez 5 lat i może ułatwić otrzymanie pracy  na terenie Unii Europejskiej.

 

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)
– rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 849)
– zmienione rozporządzenie z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.